BIC COUPLING

BIC FEMALE ALUMINIUM

SIZE FEMALE BSP MALE BSP HOSETAIL
1.1/2″ BIC-D38 BIC-B38 BIC-C38
2″ BIC-D50 BIC-B50 BIC-C50
2 1/2″ BIC-D65 BIC-B65 BIC-C65

*most avaliable in brass and some in gun metal

BIC MALE ALUMINIUM

SIZE FEMALE BSP MALE BSP HOSETAIL
1.1/2″ BIC-A38 BIC-F38 BIC-E38
2″ BIC-A50 BIC-F50 BIC-E50
2 1/2″ BIC-A65 BIC-F65 BIC-E65

METAL

PLASTIC

CAP CAP PLUG
BIC-CAPAL BIC-PLUG BIC-CAP BIC-PLUG

RUBBER WASHER

BIC-WASHER